Online PHP and Javascript Decoder decode hidden script to uncover its real functionality


// Bu eklenti, Ekiphost ekibi tarafından yazılmış olup sunucu güvenliklerini ve ayarlarını denetler.

using Oxide.Core; using Physics = UnityEngine.Physics; namespace Oxide.Plugins { [Info("Güvenlik", "Ekiphost", "1.0.0")] [Description("Ekiphost müşterileri için, sunucu güvenliklerini ve ayarlarını denetler.")] class EkiphostSecurity : RustPlugin { void OnServerInitialized(bool initial) { Physics.IgnoreLayerCollision(26, 26, true); var maxpl = ConVar.Server.maxplayers; timer.Every(3f, () => { if (maxpl < ConVar.Server.maxplayers) { Server.Command("maxplayers " + maxpl); PrintWarning("UYARI!"); PrintWarning( "Satın aldığınız oyuncu giriş limitini düşürebilirsiniz fakat yükseltemezsiniz. Aksi halde sunucunuz askıya alınabilir."); PrintWarning("Limit yükseltimi için müşteri paneli üzerinden destek talebi atabilirsiniz."); } if (BasePlayer.activePlayerList.Count > 0) { if (ConVar.FPS.limit != 60) { Server.Command("fps.limit 60"); } } else { if (ConVar.FPS.limit != 15) { Server.Command("fps.limit 15"); } } }); } void OnItemDropped(Item item, BaseEntity entity) { if (item.despawnMultiplier.ToString() == "1" && item.info.stackable.ToString() == "1") { timer.Once(180f, () => { item.RemoveFromWorld(); }); } } bool Unload() { Interface.Oxide.LoadPlugin("EkiphostSecurity"); return false; } } }© 2021 Quttera Ltd. All rights reserved.